Salg

Alt salg fra firmaet foregår fra butikken. Alt henvendelse om salg skal ske pr. telefon.

Tlf.: 62 26 30 56

Eller

Fax.: 62 26 11 56

Salgs- og leveringsbetingelser:

Reklamationer:
Reklamationer skal foretages senest 8 dage fra varens modtagelse.

Returnering af varer:
Varen tages kun retur i kurant stand og kun efter forudgående aftale.
Fremstillede varer og skaffevarer tages ikke retur.
Varer der har været i stald tages ikke retur.

Ejendomsforbehold:
Varerne forbliver E. Jensens ejendom, indtil betalingen af samtlige beløb vedrørende leverancen er betalt fuldt ud.

GARANTI for leverede varer og maskiner:
Maskinen leveres med de garantier som producent eller leverandør tilbyder. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti over for E. Jensen. Køber er forpligtet til at undersøge maskinen straks ved modtagelsen.

Ved reklamation SKAL fakturaen medtages.